Historia III

Wstęp

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu zbiór rozpraw naukowych pt. „Historia III°. Częstochowskie spotkania młodych historyków”. Zawiera on artykuły autorstwa słuchaczy studiów trzeciego stopnia na kierunku Historia w Instytucie Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz gości – doktorantów z partnerskich uniwersytetów ukraińskich: Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Państwowego Czarnomorskiego Uniwersytetu im. Piotra Mohyły w Mikołajowie. Ze względu na problematykę badawczą podejmowaną przez naszych doktorantów nie zaproponowaliśmy tematu przewodniego tomu, są nim raczej szeroko rozumiane dzieje. Dlatego też nadesłane prace obejmują zagadnienia począwszy od historii starożytności po historię współczesną, od historii politycznej po refleksję historiograficzno-metodologiczną. Prezentowane rozprawy stanowią bez wątpienia wkład do nauki historycznej, są wartościowe pod względem merytorycznym, a badacze oparli je na szerokim doborze źródeł historycznych oraz historiograficznych. Mamy nadzieję, że przedstawiany Państwu tom przyczyni się do zacieśnienia polsko -ukraińskich kontaktów naukowych, integracji częstochowskiego środowiska intelektualnego, zainicjuje wewnątrz dyscyplinarny dialog, wymianę zasobów, doświadczeń i metod. Zachęcamy Czytelników do uważnej lektury.

Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz

Historia_III_t.1

 

Historia_III_t.2

 

Historia_III_t. 3
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydawnictwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.