W roku 2017 odbyły się następujące spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

 • 10 stycznia, prof. dr hab. Aleksander J. Połunov (Moskiewski Państwowy Uniwersytet M.W. Łomonosowa), Reformy w historii Rosji. Zmiany czasów Piotra Wielkiego i ich konsekwencje,
 • 17 stycznia, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK), Środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika,
 • 21 marca, dr Anna Czerniecka-Haberko, Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II w twórczości Adama Mickiewicza,
 • 22 marca, prof. Wladyhlena Sokyrska, Społeczność polska na Ukrainie w badaniach Gigorija Hrabana,
 • 11 kwietnia, dr hab. Marek Melnyk, prof. UW-M, Świat wartości w historii stosunków polsko-ukraińskich (dialog i pojednanie polsko-ukraińskie 1987-2017),
 • 20 maja 2017 r., patronat nad 4. Piknikiem XVIII-wiecznym w Parku Staszica, impreza przygotowana przez Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej i Urząd Miasta Częstochowy,
 • 23 maja, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, O problematyce herbu miasta Częstochowa w okresie II wojny światowej,
 • 31 maja, dr Wacława Kofrankowa (Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej), Pojedynek pamięci. Przemysł Ottokar II i Rudolf I Habsburg w pamięci historycznej,
 • 13 czerwca, dr Marzena Forma, Życie i twórczość Wandy Wasilewskiej,
 • 19 czerwca, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, Udokumentowane początki osady i miasta Częstochowy,
 • 16 września, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, Geneza polskich symboli narodowych, wykład w ramach „XIV Nocy Kulturalnej” organizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy,
 • 18 – 20 września, międzynarodowa konferencja naukowa O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa – między wiarą i rewolucją, z cyklu Człowiek – Wiara – Kultura, organizatorzy: PTH Oddział w Częstochowie, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • 21 września – 16 października, wystawa: Twierdze Rzeczypospolitej Obojga Narodów – XVIII wiek, Sala Wystawowa Biblioteki Głównej AJD, materiały przygotował dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD,
 • 22 – 23 września, międzynarodowa konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta, organizatorzy: PTH Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie garnizon Fortecy Częstochowskiej ,
 • 17 października, promocja VII tomu „Częstochowskich Tek Historycznych” połączona z wykładem prof. Eriksa Jekabsonsa, pt. Polskie ślady w archiwach łotewskich,
 • 28 listopada, Bartosz Kapuściak, Ujęcie agenta brytyjskiego ps. „Fix” – jedyny sukces Wojskowej Służby Wewnętrznej?
 • 12 grudnia, Ilona Miklas, Częstochowa w pradziejach w świetle badań archeologicznych i historycznych,
Ten wpis został opublikowany w kategorii Odczyty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.