Historia III

Wstęp

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu zbiór rozpraw naukowych pt. „Historia III°. Częstochowskie spotkania młodych historyków”. Zawiera on artykuły autorstwa słuchaczy studiów trzeciego stopnia na kierunku Historia w Instytucie Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz gości – doktorantów z partnerskich uniwersytetów ukraińskich: Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Państwowego Czarnomorskiego Uniwersytetu im. Piotra Mohyły w Mikołajowie. Ze względu na problematykę badawczą podejmowaną przez naszych doktorantów nie zaproponowaliśmy tematu przewodniego tomu, są nim raczej szeroko rozumiane dzieje. Dlatego też nadesłane prace obejmują zagadnienia począwszy od historii starożytności po historię współczesną, od historii politycznej po refleksję historiograficzno-metodologiczną. Prezentowane rozprawy stanowią bez wątpienia wkład do nauki historycznej, są wartościowe pod względem merytorycznym, a badacze oparli je na szerokim doborze źródeł historycznych oraz historiograficznych. Mamy nadzieję, że przedstawiany Państwu tom przyczyni się do zacieśnienia polsko -ukraińskich kontaktów naukowych, integracji częstochowskiego środowiska intelektualnego, zainicjuje wewnątrz dyscyplinarny dialog, wymianę zasobów, doświadczeń i metod. Zachęcamy Czytelników do uważnej lektury.

Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz

Historia_III_t.1

 

Historia_III_t.2

 

Historia_III_t. 3
Zaszufladkowano do kategorii Wydawnictwo | Możliwość komentowania Historia III została wyłączona

CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, tom IV

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydawnictwo | Możliwość komentowania CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, tom IV została wyłączona

POWSTANIE STYCZNIOWE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864)

Wstęp

Powstanie styczniowe było przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski –ostatnim z serii wielkich powstań narodowych, które zakończyło epokę romantycznej walki o niepodległość, a rozpoczęło okres pozytywistycznej pracy organicznej. Ze względu na specyfikę wypadki, które rozgrywały się w latach 1863 –1864, odcisnęły swoje piętno nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim dotknęły wspólnot lokalnych – Małych Ojczyzn. Były one silnie zaangażowane zarówno w działalność patriotyczną przed wybuchem powstania, w jego bezpośrednie przygotowanie, jak i uwikłane w działania zbroje, a po jego stłumieniu ponosiły skutki zrywu niepodległościowego. Okazją do ponownego poruszenia tematyki powstania styczniowego jest jego okrągła 150. rocznica wybuchu. W związku z tym Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia tego wydarzenia, poprzez omówienie jego dziejów w kontekście regionalnym. Do współpracy zostały zaproszone: Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie oraz Zakład Historii Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie. W prezentowanym tomie przedstawione zostały różne zagadnienia. W pierwszej części autorzy omówili tematykę związaną z sytuacją w Częstochowie, w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim przed powstaniem oraz w jego trakcie. W pierwszych trzech artykułach zaprezentowano funkcjonowanie samorządu miejskiego w Częstochowie przed wybuchem powstania, przygotowania do powstania i działania zbrojne na omawianym terenie oraz stosunek lokalnej społeczności do wydarzeń rozgrywających się w latach 1861–1864. W następnych przedstawiono sylwetki dwóch duchownych, na których losy w sposób zasadniczy wpłynęło powstanie styczniowe –abp.Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Pawła Knapińskiego. W kolejnych dwóch przybliżono postawę ludności żydowskiej w czasie powstania, a na zakończenie tej części zaprezentowana synteza, w której porównane zostały trzy wielkie zrywy narodowowyzwoleńcze. W drugiej części znalazły się materiały omawiające następstwa powstania styczniowego oraz tradycje z nim związane. Pierwszy z nich odnosi się do skutków uwłaszczenia chłopów przez cesarza Aleksandra II, na przykładzie majątku tzw. Państwa Kłobuckiego. W drugim przestawione są zmiany jakie zaszły w administracji państwowej i kościelnej na terenie guberni piotrkowskiej i diecezji włocławskiej. Kolejne dwa ukazują w jaki sposób kultywowana była i jest pamięć o powstaniu. Trzecia część zbioru poświęcona jest źródłom i opracowaniom historiograficznym związanym z powstaniem styczniowym. Znalazły sięw niej artykuły omawiające zasób Archiwum Państwowego w Częstochowie, wpływ powstania styczniowego na politykę historiograficzną Cesarstwa Rosyjskiego i dorobek naukowy historyka, który dotychczas najpełniej przedstawił wydarzenia z lat 1861–1864 w Częstochowie i w regionie częstochowskim. Kolejne trzy artykuły bazowały na doniesieniach prasowych – przedstawiony został oddźwięk z jakim spotkał się omawiany zryw niepodległościowy w prasie śląskiej, informacje o obchodach kolejnych rocznic powstania w latach 20-tych i 30-tych XX w., a następnie w stulecie wybuchu insurekcji. Tom wieńczą artykuły naszych przyjaciół z Ukrainy. Zaprezentowali oni reakcję na powstanie na przeciwległym krańcu byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przekazując niniejszą publikację w ręce Czytelników mamy nadzieję, że przyczyni się ona do poszerzenia stanu wiedzy nad przeszłością omawianych terenów.

Maciej Trąbski Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydawnictwo | Możliwość komentowania POWSTANIE STYCZNIOWE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864) została wyłączona

Rozdroża, t. 3

EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA W REFLEKSJACH HUMANISTÓW Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydawnictwo | Możliwość komentowania Rozdroża, t. 3 została wyłączona

Galeria zdjęć

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Galerie | Możliwość komentowania Galeria zdjęć została wyłączona

Rozdroża, t. 4

EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA W HISTORII I HISTORIACH HISTORYKÓW Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydawnictwo | Możliwość komentowania Rozdroża, t. 4 została wyłączona

Częstochoviana

Żołnierze garnizonu twierdzy jasnogórskiej za panowania Augusta III

Twierdza jasnogórska w latach konfederacji barskiej

Sejmik w Częstochowie – 14 i 15 lutego 1792 r.

5 kwietnia 1813 r. – koniec epoki napoleońskiej w Częstochowie

Polskie barwy narodowe

Wybory Rady Municypalnej Miasta Częstochowy w 1831 r.

List Rady Miasta Częstochowy do hr. Wielopolskiego z 6 XII 1862 r.

Powstanie styczniowe w Częstochowskiem (1863–1864)

Z dziejów Teatru Miejskiego w Częstochowie (1927–1939)

O częstochowskim karnawale ulicznym w międzywojniu

Zaszufladkowano do kategorii Czestochoviana | Możliwość komentowania Częstochoviana została wyłączona

Kontakt

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

Armii Krajowej 36a, pok. 111 (budynek Instytutu Historii UJD)

tel. 034 361 41 14, mail: pthczest@ujd.edu.pl

prezes Oddziału: m.antoniewicz@ujd.edu.pl

  Zaszufladkowano do kategorii PTH Częstochowa | Możliwość komentowania Kontakt została wyłączona

  TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY

  Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


  Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

  Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej


  Twierdze osiemnastowiecznej Europy

  Spotkanie 3: Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw

  Częstochowa, 13–14 września 2019 r.


  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Twierdze osiemnastowiecznej Europy, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 13–14 września 2019 r. Tym razem hasłem wywoławczym będzie Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw. Czytaj dalej

  Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY została wyłączona

  Polecane strony

   

   

  Zaszufladkowano do kategorii Linki | Możliwość komentowania Polecane strony została wyłączona